Centra handlowe

Rodzaj usługi: Badania geologiczne, Badania zanieczyszczenia
Data: 1997-2012

O realizacji

Wykonywaliśmy liczne badania geotechniczne na potrzeby Westfield Arkadia - największego centrum handlowego w Warszawie. Przeprowadziliśmy je także dla wielu innych, takich jak: Westfield Mokotów, Centrum Handlowe Janki i Targówek w Warszawie czy Galeria Drukarnia w Bydgoszczy, gdzie zabytkową zabudowę połączono z nowym budownictwem.

Korzyści dla klienta

Podczas realizacji obiektów klienci otrzymali kompleksową pomoc w dziedzinie geotechniki, geologii oraz raporty z badań zanieczyszczenia gruntu i wody. Umożliwiło to dostosowanie projektu do panujących warunków wodno-gruntowych i powzięcia odpowiednich środków zapobiegawczych, minimalizujących nakłady inwestycyjne.