Fabryka Norblina

Rodzaj usługi: Badania geologiczne, Badania zanieczyszczenia, Konsultacje
Data: 2017-2020

O realizacji

Ta zabytkowa fabryka platerów znajdująca się pomiędzy ulicami Prostą, Żelazną i Łucką została zrewitalizowana oraz rozbudowana stając się w ten sposób w centrum Warszawy nowym miejscem spotkań i obcowania z kulturą połączonym z przestrzenią biurową. Inwestorem przedsięwzięcia była Grupa Capital Park, projektem zajmowali się architekci z pracowni PRC, a wykonawcy to firmy Warbud i Soletanche.

Korzyści dla klienta

Przeprowadzone badania i konsultacje umożliwiły przesunięcie 900 tonowego zabytkowego budynku, co pozwoliło zrealizować trzykondygnacyjną podziemną część inwestycji. Wykop otoczony ścianami szczelinowymi był wykonany metodą stropową. Po wykonaniu żelbetowego stropu opartego na baretach budynek wrócił na swoje miejsce.