Most Marii Skłodowskiej-Curie

Rodzaj usługi: Badania geologiczne, Konsultacje
Data: 2009-2010

O realizacji

Most Marii Skłodowskiej-Curie, zwany też Mostem Północnym, to najdalej na północ wysunięta przeprawa przez Wisłę w stolicy, która łączy Białołękę z Bielanami. Ma dwie jezdnie z trzema pasami ruchu, tory tramwajowe, ścieżki rowerowe oraz chodniki. Most składa się z 10 przęseł, a jego długość całkowita wynosi 795 m.

Korzyści dla klienta

Grunty nasypowe na jednym z brzegów przekraczały nawet 10 metrów, zaś pod nasypami występowały piaski rzeczne o różnym zagęszczeniu. Dzięki rozbudowanym badaniom geologicznym wykonywanym z barki oraz ze sztucznie utworzonych wysp ustalono, że podpory o długości przeszło 40 metrów i szerokości powyżej siedmiu metrów posadowione zostaną na palach wierconych o średnicy 1500 mm, a pod każdą podporę wykonane zostaną 52 pale oparte w podłożu na głębokość około 34 metry. Grunty nasypowe na trasie dojazdowej do mostu zostały wzmocnione kolumnami żwirowymi.