Południowa Obwodnica Warszawy

Rodzaj usługi: Badania geologiczne
Data: 2009-2010

O realizacji

Południowa Obwodnica Warszawy zlokalizowana jest w ciągu autostrady A2 i przebiega od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. Pod Ursynowem przebiega 2 km tunel, który jest najdłuższym tunelem w Polsce. Węzeł ”Lotnisko” został zagłębiony w wykopie obudowanym  ścianami szczelinowymi, które oprócz utrzymywania stateczności skarp miały za zadanie odciąć dopływ wód gruntowych.

Korzyści dla klienta

W oparciu o precyzyjne badania geologiczne i sondowania CPT możliwe było zrealizowanie węzła „Lotnisko” gdzie obwodnica biegnie w zagłębieniu, ze względu na położenie skrzyżowania w strefie nalotów na pas startowy lotniska Okęcie. Z uwagi na ciągły ruch powietrzny, prace związane z fundamentowaniem, m.in. budowa ścian szczelinowych była wykonywana przy użyciu specjalistycznego sprzętu o bardzo ograniczonej wysokości.

Projekt realizowany był wzdłuż ulic z czynnym ruchem. Niezwykle istotne było odpowiednie wygrodzenie miejsca pracy w bliskim sąsiedztwie ciągów pieszych, zapewniając tym sposobem bezpieczeństwo i efektywność pracy. Ważna była też skrupulatna lokalizacja znajdującego się w terenie uzbrojenia podziemnego, co pozwalało na optymalizację kosztów oraz skrócenie czasu realizacji.

Ryszard Grosz Project Leader / Field Operations Manager