Budowa Mostu Północnego

Badania geotechniczne na potrzeby Mostu Północnego
Badania geotechniczne na potrzeby Mostu Północnego

Na Wiśle zostały zbudowane dwie wyspy, które będą stanowiły pole działania dla palownic wykonujących wiercone pale pod podpory Mostu Północnego. W dno rzeki wbito profile stalowe. Wygrodzoną profilami przestrzeń wypełniono piaskiem. Na wyspy barkami dowożony jest sprzęt i materiały. Przed rozpoczęciem robót palowych Geotest przeprowadził ostatnią fazę badań geotechnicznych. Wykonano sondowania sondą CPT i otwory badawcze do głębokości 40 metrów. Prace prowadzone były w trudnych warunkach atmosferycznych. Niskie temperatury, wiatr i opady deszczu, a póżniej śniegu sprawiły że warunki pracy były ekstremalne. Dzięki dużemu poświęceniu prowadzącym prace Albertowi Baudouin de Courtenay i Grzegorzowi Markiewiczowi badania udało się zakończyć w terminie.

Zdjęcia z prac terenowych na potrzeby Mostu Północnego można zobaczyć w galerii Most Północny.