Budowa Mostu Północnego

Badania geotechniczne na potrzeby Mostu Północnego

Na Wiśle zostały zbudowane dwie wyspy, które będą stanowiły pole działania dla palownic wykonujących wiercone pale pod podpory Mostu Północnego. W dno rzeki wbito profile stalowe. Wygrodzoną profilami przestrzeń wypełniono piaskiem. Na wyspy barkami dowożony jest sprzęt i materiały. Przed rozpoczęciem robót palowych Geotest przeprowadził ostatnią fazę badań geotechnicznych. Wykonano sondowania sondą CPT i otwory badawcze do głębokości 40 metrów. Prace prowadzone były w trudnych warunkach atmosferycznych. Niskie temperatury, wiatr i opady deszczu, a póżniej śniegu sprawiły że warunki pracy były ekstremalne. Dzięki dużemu poświęceniu prowadzącym prace Albertowi Baudouin de Courtenay i Grzegorzowi Markiewiczowi badania udało się zakończyć w terminie.

Zdjęcia z prac terenowych na potrzeby Mostu Północnego można zobaczyć w galerii Most Północny.