Jak mądrze przeprowadzić remediację

19.09.2023
Jak mądrze przeprowadzić remediację

W Katowicach, na nieruchomości przesyłowej, Geotest opracował i zatwierdził projekt planu remediacji, który stanowił wyzwanie, ale także szansę na przekształcenie skażonego terenu w bezpieczne i przyjazne środowisku miejsce. To projekt, który wykazuje nasze zaangażowanie w ochronę środowiska i oszczędność budżetu naszych klientów.

Badania i analizy: klucz do sukcesu

Nasz zespół przeprowadził dogłębne badania i analizy, które pozwoliły nam stworzyć optymalny proces remediacji. Nasz projekt przyczynił się do znacznego obniżenia początkowo szacowanych kosztów oczyszczenia działki, które wynosiły ponad 10 mln złotych.

Skuteczna remediacja z poszanowaniem środowiska

Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu i połączeniu kilku metod remediacji osiągnęliśmy spektakularne wyniki. W efekcie udało się usunąć skażenie za około 10% początkowej kwoty, co stanowiło ogromne oszczędności dla naszego klienta.

Współpraca kluczowa dla naszego sukcesu

Nasza współpraca z klientem była kluczowym elementem tego projektu. Dzięki naszej otwartej komunikacji i wspólnemu wysiłkowi, prace remediacyjne zostały zintegrowane z pracami ziemnymi, co pozwoliło nam zaoszczędzić kilka tygodni w harmonogramie.