Wystąpienie Geotestu na XXI seminarium „Wzmocnienie podłoża i fundamentowanie 2023"

04.04.2023

Już kolejny raz Geotest aktywnie uczestniczył w XXI seminarium „Wzmocnienie podłoża i fundamentowanie 2023” organizowanym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów i Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

W roku 2020 na chwilę przed epidemią dr inż. Krzysztof Traczyński przedstawił referat pt. „Błędy i braki w dokumentacjach geotechnicznych”. Tym razem autor zaprosił uczestników seminarium na prezentację materiału dotyczącego budowy metra w Warszawie.

Geotest od lat uczestniczy w pracach związanych z budową podziemnej kolei w Warszawie. Jeszcze przed powstaniem firmy zaraz po rozpoczęciu w 1984 roku budowy dr inż. Krzysztof Traczyński pracował w zespole geotechniki Generalnej Dyrekcji Metra. Geotest uczestniczył w budowie bielańskiego odcinka metra. Nasza firma obsługiwała także budowę drugiej linii metra, a aktualnie prowadzi badania geotechniczne na projektowanej trzeciej linii.

Ze zdobytymi doświadczeniami Geotestu podzielił się dr inż. Krzysztof Traczyński w referacie pt. „Budowa trzech linii metra w Warszawie”. Jak poinformował nas organizator seminarium, praca spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy i w plebiscycie zajęła drugie miejsce.