Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Obiekt będzie się znajdował przy placu Defilad obok skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. W budynku, oprócz sal wystawowych i dwóch scen teatru TR Warszawa znajdą się także dwie sale audytoryjne, dwie księgarnie, obszerna biblioteka i czytelnia z wolnym dostępem do książek, centrum edukacyjne, dwie restauracje i kawiarnia. Wstępny koszt budowy Muzeum wynosił ok. 270 mln złotych. Autorem projektu jest szwajcarski architekt Christian Kerez. Budowa ma rozpocząć się latem 2012 roku. Otwarcie gmachu Muzeum planowane jest na wiosnę 2015 roku.

W ramach dokumentacji projektowej inwestycji Geotest przeprowadził uzupełniające badania geotechniczne. Wykonano otwory badawcze do głębokości 46 metrów oraz sondowanie dylatometryczne (DMT). Dylatometr Marchettiego jest zaawansowanym technicznie urządzeniem do określania parametrów podłoża gruntowego in-situ. W przypadku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie „pierwszej linii metra” oraz nad tunelem łączącym „pierwszą linię” z obecnie budowaną „drugą linią”, konieczne było precyzyjne wyznaczenie modułu ściśliwości gruntu w otoczeniu inwestycji.

Fot. z materiałów www.artmuseum.pl