Wiercenia o głębokości 56 i 57 metrów

Wiercenia o głębokości 56 i 57 metrów

Te rekordowo głębokie wiercenia wykonano na potrzeby projektów wieżowców zlokalizowanych na warszawskiej Woli. Otwory badawcze posłużyły do określenia położenia stropu pliocenu reprezentowanego w tym rejonie Warszawy przez iły i pyły, z których pobrano próby NNS (o nienaruszonej strukturze) do badań laboratoryjnych. Coraz bardziej zaawansowane projekty obiektów wysokościowych oraz coraz większa świadomość ryzyka geotechnicznego u projektantów i inwestorów powodują potrzebę wykonywania otworów badawczych do głębokości sięgającej ponad 50 metrów poniżej powierzchni terenu.